محورهای جشنواره

 

بخش کاریکاتور و کاریکلیماتور:

                  اسلام هراسی

                  ایران هراسی

                  ظهور و سقوط اندیشه ها و فرقه های استعماری

                  استکبار ستیزی

                  داعش و تکفیری

                  تهاجم فرهنگی

                  روش های مبارزه با تهاجم فرهنگی

                  شیوه های استعمار برای فریب و جذب

                   و سایر موضوعات مرتبط   

                  

          

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.