جشنواره ملی کاریکاتور و کاریکلماتور با موضوع مثلث « زر، زور و تزویر » در راستای مقابله فرهنگی با استکبار جهانی برنامه ریزی شده است. هدف اصلی جشنوراه 

ترغیب هنرمندان، به ویژه هنرمندان، دانشجویان و اساتید دانشگاه در خصوص مشارکت در شناساندن چهره واقعی دشمنان اسلام و ایران به کمک ابزار هنر و ادبیات.

از دیگر اهداف این جشنواره می توان به آگاه سازی مخاطبین و آحاد جامعه به ویژه جامعه دانشگاهیان و فرهیختگان نسبت به تهدیدهای فرهنگی و جنگ نرم، به زبان هنر بیان کرد و همچنین تشویق هنرمندان و اهل قلم به خلق آثار بدیع که بیانگر اهداف و سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی و جهان اسلام باشد اشاره کرد.

لذا برآن شدیم تا فرصتی پیش بیاوریم، تا صاحبان قلم و اندیشه گردهم آییند.

باتشکر

دبیر جشنواره 

دکتر غلامرضا حسنی 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.