نام و نام خانوادگی 

بخش

سمت

 

دکتر غلامرضا حسنی

 کاریکاتور

دبیر علمی کمیته کاریکاتور

 hasni

نقی محمدنژاد

 کاریکاتور

عضو کمیته کاریکاتور

 

محمدعلی رجبی

 کاریکاتور

عضو کمیته کاریکاتور

 rajabi tele 500

محمدرضا عباسپور

کاریکاتور

عضو کمیته کاریکاتور

 

دکتر فتانه محمودی

  کاریکاتور

عضو کمیته کاریکاتور

 

دکتر  مهسا بهنود

  کاریکاتور

عضو کمیته کاریکاتور

 

 

رسول احمدی

  کاریکاتور 

عضو کمیته کاریکاتور

IMG 20181103 101910 314

 دکتر ملیحه مهدوی

 کاریکلماتور دبیر علمی کمیته کاریکلماتور  mahdavi

 دکتر مسعود مهدیان

 کاریکلماتور عضو کمیته کاریکلماتور  

 محمود خواجه نژاد

 کاریکلماتور عضو کمیته کاریکلماتور  

 دکتر حسین عبدی

 کاریکلماتور عضو کمیته کاریکلماتور  

دکتر مهرداد صدقی

 کاریکلماتور  عضو کمیته کاریکلماتور  

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.