مشخصات آثار:
 
 
ردیف عنوان مشخصات آثار ارسالی
1 بخش کاریکاتور

 

هر ضلع حداکثر 50 سانتی متر

 

2 بخش کاریکلماتور

1-بکاربردن کمترین شمار کلمه و بیان بیشترین سخن و پیام 

2-وجود مولفه طنز به عنوان مولفه اصلی

3-توجه به بدیهیات یعنی به اموری که مقابل دید همگان قرار دارد اما مورد توجه قرار نمی گیرد

4-استفاده از شگردهای ادبی (مانند تشبیه، تشخیص، حسن تعلیل، تضاد، کنایه، حس آمیزی و ....)

5-نزدیک کردن وجه نوشتاری زبان به وجه دیداری، تصویری

6-نزدیک کردن ذهنیت به عینیت

دضمن هر اثر حدود 25 کلمه بیشتر نباشد

 
لازم به ذکر است هر نفر می تواند در هر بخش آثار خود را ارسال نماید.
 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.