هزینه ثبت نام

 

هزینه ثبت نام برای شرکت در کارگاه مبلغ 50.000 تومان می باشد.

واریز بصورت فیش بانکی از طریق واریز به حساب شماره 0216836922003 به نام بانک ملی درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با شناسه واریز  8164 و ارسال تصویر آن از طریق سامانه کاربری می باشد.

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.