آثار ارسالی بخش کاریکاتور جهت برگزاری نمایشگاه می بایست بعد از داوری به دبیرخانه جشنوراه ارسال شود تا در نمایشگاه به نمایش گذرارده شود. در صورت عدم ارسال اثر شانس قرار گرفتن در برترین های جشنواره از بین می رود.

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.