جدول جوایز جشنوراه

 

 جایگاه

جوایز بخش کاریکاتور

اول

 

لوح تقدیر

هدیه 15.000.000 ريال

دوم

 

لوح تقدیر

هدیه 10.000.000 ريال

سوم

 -

لوح تقدیر

هدیه 5.000.000 ريال

 

 جایگاه

جوایز بخش کاریکلماتور

اول

 

لوح تقدیر

هدیه 5.000.000 ريال

دوم

 

لوح تقدیر

هدیه 3.000.000 ريال

سوم

 -

لوح تقدیر

هدیه 2.000.000 ريال

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.